Studenckie Sympozjum Naukowe

Studenckie Sympozjum Naukowe to wydarzenie skupiające studentów, doktorantów i pracowników naukowych z całej Polski. Jest tworzone dla studentów i organizowane przez studentów. Wydarzenie odbędzie się już po raz trzeci w murach Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w dniach 26 - 27 kwietnia 2017r. i będzie zatytułowane: "Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym, drogowym, kolejowym i morskim. Wczoraj, dziś i jutro”.

Tegoroczne Sympozjum będzie okazją do poszerzenia wiedzy studentów z zakresu bezpieczeństwa transportu, miejscem zetknięcia historii z teraźniejszością i przyszłością, wymianą myśli i spostrzeżeń oraz możliwością integracji różnych środowisk naukowych. Tego rodzaju wydarzenie pozwoli młodym ludziom na wzbogacenie wiedzy, poszerzenie horyzontów, co zaowocuje w przyszłości.