I Konferencja Platformy InterBioMed PW

I Konferencja Platformy InterBioMed PW "Człowiek i Robot: Szansa czy konflikt w środowisku medycznym?" odbędzie się 6 czerwca 2017 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT).