Ogłoszenia dziekanatu

Szkolenie biblioteczne w ramach studiów I stopnia

Informujemy, że kurs biblioteczny dla studentów I roku studiów I stopnia (studia inżynierskie) będzie otwarty w terminie od 24 maja do 4 czerwca włącznie.

Jest to ostatni termin szkolenia bibliotecznego w tym semestrze.

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW kierunki:

  • Automatyka i Robotyka - I miejsce
  • Energetyka - I miejsce
  • Mechanika i Budowa Maszyn - II miejsce

Szczegóły na stronie: http://www.perspektywy.pl/portal/

Egzamin połówkowy z Aerodynamiki 1

Egzamin połówkowy z Aerodynamiki 1 odbędzie się w poniedziałek 22 maja o godz. 18.15 w sali wykładowej TC1.

Seminarium technologiczne "Od nauki do wdrożeń"

Seminarium technologiczne "Od nauki do wdrożeń"

11 maja 2017 r. władze Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW oraz pracownicy naukowi spotkają się z przedstawicielami Engineering Design Center (EDC) na seminarium technologicznym „Od nauki do wdrożeń” zorganizowanym przy współpracy obu instytucji.

Metody komputerowe w spalaniu

"Metody komputerowe w spalaniu" NS621 – w dniu 10.05.2017 r. są odwołane.

Wykład zapraszany dla Robotyków

Studentów Robotyki zapraszamy na wykład z IEC 61131-3. PLC programming languages, który odbędzie się w dniach 22-26 maja 2017.

Wykład zapraszany Prof. H. Tzou - maj 2017

Informujemy, że w dniach od 8 do 11 maja 2017 roku jest organizowany wykład zapraszany Hornsen (H.S.) TZOU pt. SMART STRUCTURES AND STRUCTRONIC SYSTEMS: FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS.

Wykład dla studentów Power Engineering i Nuclear Power Engineering

„EdF experience in the exploitation NPPs Gen II and III” (2ECTS)

Egzamin B2

dla studentów studiów niestacjonarnych I-go stopnia

Przyjęcia Pani Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Marty Poćwierz w dniu 27.04.2017 są odwołane.

Przyjęcia Pana Prodziekana ds. Dydaktycznych

prof. dr hab. inż. Macieja Jaworskiego w dniu 27.04.2017 są odwołane.

Akcja wydawania „śmigiełek”

zostaje wznowiona od dn. 24.04.2017 do dn. 28.04.2017.

Egzamin poprawkowy z Termodynamiki III

Egzamin poprawkowy z Termodynamiki III został przesunięty na środę, 26 kwietnia, na 18:15 (sala T-5).

Praktyki Erasmusa+ dla studentów

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na praktyki w ramach Erasmusa+ mailem na następujący adres:krozycka@meil.pw.edu.pl