Biblioteka Wydziału MEiL

Aktualności

Szkolenie biblioteczne w ramach studiów I stopnia

Informujemy, że kurs biblioteczny dla studentów I roku studiów I stopnia (studia inżynierskie) będzie otwarty w terminie od 24 maja do 4 czerwca włącznie. Jest to ostatni termin szkolenia bibliotecznego w tym semestrze.

Zajęcia będą prowadzone drogą elektroniczną.

Studenci nieposiadający dostępu do Internetu mogą korzystać z komputerów w Bibliotece Wydz. MEiL i Bibliotece Głównej (Sala Komputerowa p. 71A, parter, BG Wolny Dostęp, poziom II, III).

Instrukcja logowania do kursu znajduje się na WWW Biblioteki Głównej PW :
http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/588-szkolenie-biblioteczne-dla-studiow-i-stopnia

Klucz dostępu:
Wydział MEiL studenci stacjonarni - ekursWMEiL_2016s   
Wydział MEiL studenci niestacjonarni - nsekursWMEiL_2016   

Uwaga! Jeżeli masz dodatkowe pytania związane ze szkoleniem skontaktuj się z pracownikiem Oddziału Informacji Naukowej BG PW:

Gmach Główny PW
Piętro I, pok. 161b
tel.: 22 234 7300
mail: ekurs@bg.pw.edu.pl

Oceń Bibliotekę - wypełnij anonimową ankietę

W okresie od 20.02.2017 r. do 30.04.2017 r. trwa badanie satysfakcji użytkowników wszystkich bibliotek Politechniki Warszawskiej.

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety i wypowiedzenie się na temat pracy Biblioteki Wydz. MEiL. Zebrane informacje pomogą w dostosowaniu biblioteki do potrzeb użytkowników. Ankieta dostępna jest:

Godziny otwarcia

  • poniedziałek, wtorek: 9.00 - 17.30
  • środa: 9.00 - 16.00
  • czwartek, piątek: 9.00 - 17.30
  • soboty zjazdowe: 10.00 - 14.00

Lokalizacja

  • Biblioteka mieści się w budynku ITC p.10
    ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
  • tel. (22) 234 57 68
  • fax (22) 234 52 55
  • e-mail: biblio@meil.pw.edu.pl

Pracownicy

Kierownik
mgr Joanna Suska
e-mail: biblio@meil.pw.edu.pljsuska@meil.pw.edu.pl

lic. Maria Pierewoj
e-mail: biblio@meil.pw.edu.plmpie@meil.pw.edu.pl

lic. Grażyna Gluzińska
e-mail: biblio@meil.pw.edu.pl, ggluz@meil.pw.edu.pl

mgr Dorota Witorzeńć
e-mail: biblio@meil.pw.edu.pl

Informujemy że istnieje możliwość samodzielnej prolongaty wypożyczonych książek: można dokonać jednorazowego przedłużenia w przypadku tytułów wypożyczonych na 1, 2, miesiąc/ce po zalogowaniu się na swoim koncie czytelnika z poziomu katalogu on-line ze strony www.bg.pw.edu.pl

graza
read
bibl3