Zgodnie z Decyzją Nr 14/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 6 lutego 2017r.

dzień 16 czerwca 2017r. (piątek ) jest dniem wolnym.

Due to the Rector's decision no.: 14/2017 dated February 6, 2017
June 16, 2017 is free day (Friday)