Zaliczenie przedmiotu Economics

Zaliczenie przedmiotu Economics dla studentów MEiL oraz MCHTR i Erasmusowców odbędzie się dnia 20 czerwca,

w godzinach 10:15-12:00, w sali nr 6 budynku MEiL.

The exam from "Economics" for the regular, Erasmus+, Mechatronics students is going to be organized in June 20, 2017 in room 6 (Faculty building)

between 10.15 and 12.00 o'clock.