Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów

Ekonomiczne pojazdy przyszłości

Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów
Wydział MEiL

Ogłoszenia dziekanatu

.

Harmonogram jesiennej sesji egzaminacyjnej 5.09.2017 r. - 15.09.2017 r.

Przedmiot oferowany na studiach magisterskich jako „obowiązkowy” dla specjalności KWPI na kierunku MiBM i obieralny (w miarę wolnych miejsc) dla pozostałych specjalności i kierunków studiów magisterskich.

Przedmiot oferowany dla kierunku MiBM w wersji obowiązkowej i obieralnej dla pozostałych kierunków.

Enrolment on "Selected Applications of CAD/CAM/CAE Systems" (SACS) - ANK692

Badania na wydziale MEiL

Europejskie programy badawcze

W ramach Europejskich Programów Badawczych ruszył m.in. program "Horyzont 2020".

Informacje o badaniach naukowych

Ogłoszenia zewnętrzne

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Turcji, Węgier i Włoch oraz francuskie uczelnie należące do grupy ParisTech „Grandes Ecoles d’Ingénieurs de Paris”.

Jeżeli wkrótce kończysz studia, zgłoś chęć udziału w VII edycji badania, które Politechnika Warszawska prowadzić będzie na początku 2018 roku.  

dotyczącą zagadnienia: „Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja”.

Piknik Edukacyjny

10 czerwca (sobota) odbędzie się Piknik Edukacyjny na terenie Politechniki. Wśród atrakcji są specjalnie przygotowane dla dzieci warsztaty z programowania, projektowania www, zarządzania projektami, które będą miały miejsce w CZIiTT PW. 

Czym jest Blockchain, i jakie są możliwości jego zastosowania – seminarium
Studia na wydziale MEiL
Pracownicy
Kontakt
Ogłoszenia różne
Zamówienia publiczne wydziału MEiL